История

ИСТОРИЯ НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ПЕЩЕРА
История
Околийски съд /1880-1885/ - Открит е околийски съд в Пещера с приказ № 241 от 21.11.1880 год. на Гл. управител Алеко Богориди / 1822-1910/ с назначаване на Ангел П. Горанов “за съдник на Пещерска околия”. След него околийски съдия е Георги С. Маджаров.
Околийски съд /1934-1944/ - След преврата на 19.05.1934 год. мировият съд в Пещера става околийски съд. Завареният мирови съдия Цанко Балдев / 1893-1977/ става околийски съдия, но през 1935 год. е преместен в Хасковския областен съд, а след това в София. На негово място е назначен Иван Икономов. След него околийски съдия идва Иван Пастухов, който през януари 1939 год. е преместен в Бургаски областен съд. Мястото се заема от Алексаднър Цонов от гр.Пазарджик. От 1942 год. – околийски съдия става Атанас Хр. Мулетаров /1894-1978/ от гр.Пещера, дългогодишен съдия-изпълнител при същия съд.
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: