Видеопоредицата „Третата власт отвътре“ съдържа 10 тематични рубрики, представящи съдебната власт. Рубриките са създадени по проект на ОПАК „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“.

Третата власт отвътре - епизод 1
Третата власт отвътре - епизод 2

Третата власт отвътре - епизод 3
Третата власт отвътре - епизод 4

Третата власт отвътре - епизод 5
Третата власт отвътре - епизод 6

Третата власт отвътре - епизод 7
Третата власт отвътре - епизод 8

Третата власт отвътре - епизод 9
Третата власт отвътре - епизод 10
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: