Други обяви

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Проведе се "Ден на отворени врати" на 26.04.2018г.
Във връзка с Годишната програма за дейността на Висшият съдебен съвет, приета с решение на ВСС в Районен съд - Пещера на 26.04.2018 г. се реализира „Ден на отворените врати“ под надслов „Открито за съдебната власт“ с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.
Ученици от ОУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” гр. Пещера, имаха възможност да се запознаят с работата на Районен съд - Пещера. Административният ръководител ги запозна с историята на създаване на Районен съд - Пещера, дейността на съда в гр. Пещера и на отделните служби, както и с практическата дейност по правораздаването по граждански и наказателни дела.
Държавен съдебен изпълнител ги запозна с работата в Съдебно изпълнителната служба при Районен съд - Пещера.
Запознаха се с работата на отделните служби, с възможностите за получаване на информация на интернет страницата на съда, с принципа на случайно разпределение на делата.
Специално внимание беше обърнато и на Правилата за посещение в Съдебната палата на гр. Пещера.
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: