Други обяви

О Б Я В А
Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения
Във връзка с планираните дейности по електросъоръжения, които захранват Районен съд - Пещера, временно ще има прекъсване на електрозахранването на обекта за времето от 09:30 до 11:30 часа на 05.06.2019г.
В посочения период работата с клиенти ще бъде затруднена или невъзможна.

KОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА „ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”
Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му. Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.
Обявата за конкурса и регламента може да видите от   Т У К.  

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Проведе се "Ден на отворени врати" на 19.04.2019г.
Във връзка с Годишната програма за дейността на Висшият съдебен съвет, приета с решение на ВСС в Районен съд - Пещера на 19.04.2019 г. се реализира „Ден на отворените врати“ под надслов „Открито за съдебната власт“ с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.
Ученици от ПГГСД „СТЕФАН БОЖКОВ“ гр.Батак, имаха възможност да се запознаят с работата на Районен съд - Пещера. Административният ръководител и Председател на РС-Пещера - г-н Камен Гатев ги запозна с историята на създаване на Районен съд - Пещера, дейността на съда в гр. Пещера и на отделните служби, както и с практическата дейност по правораздаването по граждански и наказателни дела.
Учениците и техните преподаватели имаха възможността да поставят различни интересуващи ги въпроси, на които получиха изчерпателни отговори и разяснения.
Запознаха се с работата на отделните служби, с възможностите за получаване на информация на интернет страницата на съда, с принципа на случайно разпределение на делата.
Специално внимание беше обърнато и на Правилата за посещение в Съдебната палата на гр. Пещера.

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: