Обявления
/ Профил на купувача /


Адрес на Районен съд - Пещера
гр. Пещера – ПК 4550
ул. ” Васил Левски ” № 2 А
факс: + 359 350 64196
e- mail: peshtera-rs@justice.bg
Телефони за връзка:
Административен секретар:
0350 60151
Гл. счетоводител:
0350 60153
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: